De 5 stora teknologitrenderna 2016

Här kan du läsa om de senaste teknologitrenderna du inte kan ignorera under 2016. VR, robotar och Kvantdatorer är några områden på listan.1. Maskininlärning & Neuronnät

Maskininlärning & Neuronnät

Den praktiska nyttan av ArtificiellIntelligens har alltid ansetts ligga i maskiners förmåga att lära sig av sinomgivning utan förprogrammerade anvisningar. Fram tills nyligen gickmaskininlärning ut på att en människa matade in ett stort antal exempel ochrättade maskinens misstag. På detta sätt lärde sig exempelvis Kinectursprungligen att känna igen olika kroppsdelar.

De senaste framstegen i artificiella djupaneuronnät (eller Deep Neural Networks, DNN) är banbrytande i och med attforskare har lyckas avlägsna behovet för den mänskliga insatsen nästan helt ochhållet genom att återskapa hur hjärnceller samverkar och kommunicerarorganiskt. Deep Neural Networks-teknologin har redan möjliggjort stora framgångar i taligenkänning, datorseende och datorlingvistik, till exempelanvänder Apples Siri djupa neuronnät. 

Teknologin för de djupa neuronnäten (DNN)är mindre än tio år gammal, men gör allt större framsteg. En av de mest hypade tillämpningarna av DNN är Googles självkörande bil.

2016 kan bli ett viktigt år för samverkanmellan DNN och medicin. Företag som InsilicoMedicine går igenom läkemedelsföretagens stora datasets för att hitta nyaanvändningsområden för redan existerande läkemedel. En annan DNN tillämpning ären programvara som hjälper läkare att diagnostisera patienterna med ytterligarenoggrannhet. Idén bygger helt enkelt på att analysera mönstret av rapporteradesymptom – men det enkla programmet kan exempelvis minska antalet patienter varscancer inte annars skulle upptäckas under de avgörande tidiga skedena.