Lista: Här är svenska folkets mobilfavoriter

Sveriges Annonsörer gör med hjälp av undersökningsföretaget Novus löpande studier av svenska folkets inställning till olika varumärken.Sveriges Annonsörer gör med hjälp av undersökningsföretaget Novus löpande studier av svenska folkets inställning till olika varumärken.

Mobiltelefonbranschen är en av de reklamintensivaste och nya modeller lanseras av tillverkarna i stadig takt. Sverige benämns ibland som ”Iphoneland”, och när svenska folket fick välja fritt bland 12 av de kändaste varumärkena och ranka vilket som är ens favorit hamnade Apple i topp. 41 procent valde varumärket som nummer ett och högutbildade (45 %), boende i Stockholm (48 %) och egenföretagare (59 %) svarade i högre grad att de föredrog varumärket.

Men i undersökningen framkommer också att gillandet för Apple är avsevärt lägre för de äldre i samhället. Bland pensionärer föredras Apple av endast 25 procent att jämföra med hela befolkningen, 41 procent.

Avståndet ned till tvåan på listan, marknadsledande Samsung, är 14 procentenheter. Starkast fäste har varumärket bland de som har gymnasieutbildning som högsta utbildning, och boende i Norrland.

– Apple har haft en ikonstatus sedan de lanserade Iphone. Men i takt med att konkurrenter kommer med jämbördiga alternativ ser gapet ut att minska när det kommer till varumärkespreferens, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer.

Noterbart är också Nokia som dominerade mobilmarknaden under hela 1990-talet och ända fram till andra halvan av 2000-talet då Iphone och Android-telefonerna tog över får fyra procent av rösterna i undersökningen, men bland de äldre (65-79 år) föredras varumärket av betydligt fler, tio procent.

Vilket är ditt favoritvarumärke när det kommer till mobiltelefoni?

Apple 41 %

Samsung 27 %

Sony 9 %

Nokia 4 %

Huawei 3 %

Doro 1 %

HTC 1 %

LG 1 %

Honor 0 %

Lenovo 0 %

Microsoft 0 %

Motorola 0 %

Inget av ovan 3 %

Vet ej 9 %


iphone apple samsung sony smartphones sverige