Världens 15 mest deprimerade befolkning.

Efter listan med de 15 länder som är bäst att leva i kommer nu uppföljaren med de 15 länder som är sämst att leva i. De 15 som har mest deprimerad befolkning. Sverige är inte med på listan.1. Mali (Med världens sämsta utbildningsnivå och nästan inga entreprenörer hamnar detta land bland de sämsta länderna i världen.)

Mali (Med världens sämsta utbildningsnivå och nästan inga entreprenörer hamnar detta land bland de sämsta länderna i världen.)

2. Indien (Nästan ingen sjukvård alls. Endast 21 procent av befolkning känner de kan lita på varandra.)

Indien (Nästan ingen sjukvård alls. Endast 21 procent av befolkning känner de kan lita på varandra.)

3. Senegal ( Endast 50 procent av befolkningen har mobiltelefon och deras ekonomi ligger riktigt dåligt till.)

Senegal ( Endast 50 procent av befolkningen har mobiltelefon och deras ekonomi ligger riktigt dåligt till.)

4. Nepal (Ingen ekonomisk tillväxt och nästan ingen internetuppkoppling. )

Nepal (Ingen ekonomisk tillväxt och nästan ingen internetuppkoppling. )

5. Kambodja (Endast 9 procent av befolkningen litar på varandra. Politiken är korrupt och hjälper in till att förbättra situationen.)

Kambodja (Endast 9 procent av befolkningen litar på varandra. Politiken är korrupt och hjälper in till att förbättra situationen.)

6. Bangladesh (Social misär och dålig ekonomi.)

Bangladesh (Social misär och dålig ekonomi.)

7. Tanzania (54 studenter per lärare. Högsta beräknad ålder 45år.)

Tanzania (54 studenter per lärare. Högsta beräknad ålder 45år.)

8. Iran (Utbildade flyr landet och befolkningen har nästan ingen egen vilja.)

Iran (Utbildade flyr landet och befolkningen har nästan ingen egen vilja.)

9. Rwanda (Hög inflation. Högsta beräknade ålder 43 år. Endast 56 procent har någon att vända sig till i nöd.)

Rwanda (Hög inflation. Högsta beräknade ålder 43 år. Endast 56 procent har någon att vända sig till i nöd.)

10. Cameroon (Oeffektivt folk. Regeringen bryr sig inte om landet och befolkningen.)

Cameroon (Oeffektivt folk. Regeringen bryr sig inte om landet och befolkningen.)

11. Uganda (Otroligt dålig sjukvård. Befolkningen är hjärntvättade med propaganda från regeringen. Endast 56 procent av barn är vaccinerade.)

Uganda (Otroligt dålig sjukvård. Befolkningen är hjärntvättade med propaganda från regeringen. Endast 56 procent av barn är vaccinerade.)

12. Zambia (Hög grad av tuberkulos bland folket. Mindre än 40 procent av befolkningen har mobiltelefon.)

Zambia (Hög grad av tuberkulos bland folket. Mindre än 40 procent av befolkningen har mobiltelefon.)

13. Kenya ( Korrupt och majoriteten har inte råd med mat och husrum. 15 procent av befolkningen litar på regeringen.)

Kenya ( Korrupt och majoriteten har inte råd med mat och husrum. 15 procent av befolkningen litar på regeringen.)

14. Mozambique (61 studenter per lärare. Ett av de länder med sämst utbildning.)

Mozambique (61 studenter per lärare. Ett av de länder med sämst utbildning.)

15. Nigeria (Otroligt korrupt och folket har ingen social fritid.)

Nigeria (Otroligt korrupt och folket har ingen social fritid.)