HCL och Mesosphere ingår partnerskap kring lösningar för moln- och containerinfrastruktur

HCL Technologies (HCL), ett internationelltledande företag inom IT-tjänster, meddelar att företaget ingått ett partnerskapmed Mesosphere som är ett företag inom containerlösningar och infrastruktur fördatacenter.HCL Technologies (HCL), ett internationelltledande företag inom IT-tjänster, meddelar att företaget ingått ett partnerskapmed Mesosphere som är ett företag inom containerlösningar och infrastruktur fördatacenter. Partnerskapet kombinerar Mesospheres Datacenter Operating System (DC/OS) med HCLs unika erbjudande inom nästa generations IT-tjänster, Next–GenIT & Operations, som syftar till att skapaen enhetlig drift och att hjälpa kunderna skapa ett effektivtresursutnyttjande.

- I takt med att digitalisering,molnlösningar och automatisering utvecklats har IT-funktionens roll ändratsfrån att hantera tillgångar och tjänster till att det nu handlar om att skapaden perfekta användarupplevelsen. 2000-talets infrastruktur måste varaförberedd på detta skifte för att möta företagens och användarnasförväntningar, säger Kalyan Kumar, Executive Vice President och ChiefTechnology Officer, HCL Technologies. 

Tack vare detta partnerskap intarHCL och Mesosphere en unik position som ledare på den globala marknaden förhantering av molninfrastrukturer. Mesosphere kommer tillhandahållamarknadsledande DC/OS-teknologi för företag och HCL blir globalsystemintegratör för konsulttjänster, design, integrering och kommer skapa ochdrifta lösningar för stora företag.

- Molnlösningar och containers driver utvecklingeninom IT-infrastruktur och påverkar såväl stora som små företag i allabranscher, säger William Freiberg, Chief Operating Officer, Mesosphere. DC/OShjälper användarna dra nytta av dessa trender och har redan revolutioneratutvecklingen inom hantering och applikationsutveckling i kundernas datacenteroch molnmiljöer. Vårt partnerskap med HCL innebär att ännu fler företag,världen över, kommer kunna ta del av fördelarna med vår lösning.

Mesosphere är skaparna av DC/OS (DatacenterOperating System) som är en open source-lösning skapad runt Apache Mesos™ ocherbjuder den mest pålitliga, skalbara och enklaste plattformen för attdriftsätta containers, tillståndsbaserade system och allt annat som modernaapplikationer kräver. För användarna möjliggör DC/OS allt från videostreamingtill IoT. Lösningen förenklar IT-processer och levererar de tjänster som kunderoch företag efterfrågar idag.

HCLs vision för 21st Century Enterprise omfattar en modern infrastruktur med en infrastruktur fördatacenter som är tjänstebaserad. För mer information och pressmeddelandet isin helhet se: http://www.hcltech.com/press-releases/it-infrastructure-management/hcl-and-mesosphere-enter-partnership-agreement-cloud-and

HCL Mesosphere molntjänster