KARIN RUSSBERG UTSEDD TILL HR- OCH HÅLLBARHETSCHEF PÅ SEMCON

Karin Russberg har gedigen erfarenhet av strategiskt HR-arbete och ledarskapsfrågor på global nivå och kommer närmast från rollen som ansvarig för Global Talent Management på AB Volvo.Karin Russberg utsedd till koncernövergripande HR- och hållbarhetschef på Semcon. 

Karin Russberg har gedigen erfarenhet av strategiskt HR-arbete och ledarskapsfrågor på global nivå och kommer närmast från rollen som ansvarig för Global Talent Management på AB Volvo. Karin tillträder den 14 augusti 2017 och kommer att rapportera till vd och ingå i Semcons koncernledning. 

– Det känns inspirerande att komma till ett innovativt bolag som befinner sig i en spännande fas och få ansvara för både HR och hållbarhet. Jag ser fram emot att vara med och fortsätta att utveckla och stärka Semcons attraktivitet som arbetsgivare med innehåll som bidrar till ökat engagemang hos medarbetarna, säger Karin Russberg, tillträdande HR- och hållbarhetschef på Semcon. 

Karin har sedan 1995 innehaft en rad olika HR-relaterade befattningar inom AB Volvo och Volvo Lastvagnar.

– Denna roll med ansvar för HR och hållbarhet är mycket viktig för att ytterligare stärka Semcons arbetsgivarvarumärke hos såväl befintliga som potentiella medarbetare. Karins långa erfarenhet och driv kommer att passa mycket väl in i vår organisation. Därtill finns det stora synergier mellan HR och hållbarhetsfrågorna – inte minst när det gäller koncernens ambitiösa jämställdhetsarbete, säger Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklings-cykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Semcon Volvo AB Karin Russberg