Lundaforskare söker svar på livets gåta

I dag står människan på randen till att uppfinna nya livsformer, upptäcka liv i rymden, skapa superbebisar och utveckla intelligenta robotar. Detta ställer oss inför nya utmaningar. Och för att kunna hantera dessa har en grupp forskare från helt olika disI dag står människan på randen till att uppfinna nya livsformer, upptäcka liv i rymden, skapa superbebisar och utveckla intelligenta robotar. Detta ställer oss inför nya utmaningar. Och för att kunna hantera dessa har en grupp forskare från helt olika discipliner samlats för att söka svar på frågan: Vad är liv?

Läs mer om forskargruppens arbete i Lunds universitets long-read: http://www.lu.se/article/superbebisar-och-robotar-som-trostar-nytt-liv-utmanar-manniskan  

Forskarna anser att det är hög tid att börja tänka igenom vad liv är idag – och vad det skulle kunna vara. Med nya livsformer kommer vi ställas inför svåra frågor som handlar om ansvar, skyldigheter och etik inom en snar framtid.

– Om vi betraktar något som intelligent då följer också ansvar och skyldigheter. Om man betraktar en maskin som en människa måste vi reflektera kring vem som tar ansvar för om maskinen dödar eller skadar någon, säger evolutionsbiologen Jessica Abbott.

Andra frågor som vi som individer och samhällen måste ta ställning till, menar forskargruppen, är huruvida det är moraliskt rätt att förändra människan genom genteknik, hur syntetiskt liv ska utvecklas, vad som ska bevaras och kasseras, och hur vi som art ska förhålla oss till system med helt andra livsmål än våra egna.

– Även om vi aldrig kommer att hålla en utomjording i handen, och har långt kvar tills vi kan skapa syntetiskt liv, måste diskussionen kring livet börja nu. Eftersom historien har visat att vi är dåliga på att göra val, har vi en skyldighet mot framtida generationer att inte lämna dessa frågor till slumpen, menar Jessica Abbott. 

Forskargruppen hoppas att genom sin forskning skapa ett gemensamt språk för forskare att utgå från – som kanske kan ligga till grund för praktiska, etiska och moraliska förhållningssätt i framtiden.

Forskarna ingår i temat A Plurality of Lives som verkar vid Pufendorfinstitutet (Pufendorf IAS). Temat utforskar definitionen av liv.
http://www.pi.lu.se/verksamhet/tema-a-plurality-of-lives

lund forskning