Nacka kommun tillgängliggör mer data till sina kommuninvånare

Nu blir det enklare att ta del av Nacka kommuns öppna data. Ambitionen är att öka insyn och delaktighet genom att tillgängliggöra och visualisera data i Qlik Sense.Nu blir det enklare att ta del av Nacka kommuns öppna data. Ambitionen är att öka insyn och delaktighet genom att tillgängliggöra och visualisera data i Qlik Sense.

Qlik® (NASDAQ: QLIK), som är ledande inom visuell analys, ska hjälpa Nacka kommun att åskådliggöra information mot medborgare. Qlik är ett svenskgrundat mjukvaruföretag, vars plattform snabbt och enkelt kan kombinera olika datakällor och lätt visualisera information i bilder och grafer – så att information enkelt kan förstås av alla.

– Öppenhet är en del av Nacka kommuns vision och då är det naturligt att tillgängliggöra information och data för Nackaborna. Med Qlik Sense tar vi ytterligare ett steg i det arbetet, säger Mats Bohman, administrativ direktör på Nacka kommun.

– Det är viktigt att alla medborgare förstår informationen, det är en demokratifråga. Nu när allt fler kommuner och myndigheter går i Nacka kommuns fotspår med öppna data, är det väsentligt att ha de rätta verktygen för att presentera informationen så att man ser hela bilden i sina data, säger Johan Sahlenstedt, VP Nordic Sales.

Om öppna data:
Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.