Nordea-flytt sänker Stockholm

Nordeas besked om att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors är oroande. Det menar Civilekonomernas förhandlingschef Mikael Andersson. – Stockholm tappar positionen som finansiellt centrum i Norden, säger han.I onsdags meddelade Nordea att bolaget flyttar huvudkontoret från Sverige till Finland. Enligt banken påverkas endast ett begränsat antal anställda av flytten. Men på fackförbundet Civilekonomerna – med många medlemmar på Nordea – är man oroad över beslutet. 

- I nuläget är det svårt att överblicka konsekvenserna av flytten. Men Stockholm tappar positionen som finansiellt centrum i Norden. Jobb och tillväxt äventyras, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna. 

Flytten av Nordeas huvudkontor kan även få direkta konsekvenser för arbetsplatser utanför banken menar han. Huvudkontor är ofta betydande köpare av kringtjänster som konsulter, IT-stöd och HR. Efter flytten lär en del behöva se sig om efter nya uppdragsgivare befarar Mikael Andersson.

Viktigast för förbundet just nu är att följa utvecklingen på Nordea och finnas till hands för medlemmarna.

- Den här typen av besked skapar oro hos många anställda. Högsta prioritet för oss är därför att stötta våra medlemmar på Nordea, säger Mikael Andersson. 

nordea sverige ekonomi