Qlik topprankad i oberoende Business Intelligence-rapport från Forrester

I rapporten hävdar Forrester bland annat att ”förutom det vanliga point & click-gränssnittet gör Qliks associativa motor det möjligt för användarna att söka helt fritt, och om motorn hittar några eventuella samband mellan det som skrivs och den informatioQlik särskiljer sig framförallt, enligt rapporten, ”genom sin kraftfulla associativa BI-motor”.

Qlik, ledande inom dataanalys, utnämns till ledare i ”The Forrester Wave™ Enterprise BI Platforms With Majority On-Premises Deployments, Q3 2017” av Forrester Research Inc. Enligt rapporten fortsätter Qlik att särskilja sig från konkurrenterna genom sin kraftfulla associativa BI-motor. Det är denna unika motor som gör det möjligt för användarna att undersöka sina data fritt snarare än att begränsas av fördefinierade frågor och sökvägar. Motorn hjälper istället användarna att se och hitta nya samband och insikter. Hela rapporten kan laddas ner här: http://www.qlik.com/forrester-wave

I rapporten hävdar Forrester bland annat att ”förutom det vanliga point & click-gränssnittet gör Qliks associativa motor det möjligt för användarna att söka helt fritt, och om motorn hittar några eventuella samband mellan det som skrivs och den information som finns i databasen markeras det omgående. Den typen av utforskande gränssnitt är en av anledningarna till att användarna tilldelat Qlik ett av de högsta betygen när det kommer till affärsnytta och ROI”.

– Vi upptäckte styrkan i plattformstänket i samband med att vi utvecklade Qlik Sense, och med vår kraftfulla motor som kärna visste vi att vi kunde växa tillsammans med våra kunder, säger Lars Björk, Qliks koncernchef. Det är viktigt för oss att ha en öppen plattform som sträcker sig längre än visualiseringar och som möjliggör alltifrån augmented analytics till bolagsstyrning och management.

Qliks revolutionerande associativa BI-motor
Qlik fokuserar på att fortsätta expandera marknaden genom att skapa en skalbar molnplattform som kan fungera som mittpunkt och nav i alla företags analysstrategi, oberoende av storlek och antal användare. Qlik Sense® juni 2017 är den senaste versionen av Qliks revolutionerande applikation för självbetjäning inom BI och visuell analys. Lösningen kombinerar kontroll och styrning med intuitiv visualisering och utforskning av data, samt möjliggör avancerad analys för alla. Med Qlik kan företag och organisationer hantera alla behov inom BI från en och samma plattform, vilket leder till konsekventa och datadrivna verksamhetsbeslut.

Under årens lopp, som präglats av både innovation och förändring inom BI, har Qlik vidhållit sin övertygelse om att alla människor ska kunna analysera alla datakällor – lokalt, i molnet, i hybridmiljöer, såväl externt som internt – utan restriktioner eller begränsningar. Med Qliks associativa upplevelse kan användare få svar på – eller besvara – en ström av frågor och utforska informationen fritt, istället för att användarna begränsas av fördefinierade och statiska frågor – insikter nås först när du på riktigt förstår data från olika perspektiv.

Qlik