Tjörn är Årets Kulturkommun 2016

Vision har i dag utsett Tjörn till Årets Kulturkommun 2016. Tjörn får priset för sitt arbete med kulturen som har lett till ökad livskvalité och bättre hälsa hos medborgarna i kommunen.- Vi är mycket imponerade över att en kommun som Tjörn med omkring 15000 invånare kan visa på en sådan fantastisk bredd inom kulturen. Det gäller inte minst verksamheten för barn och unga. Tjörn har också en strategisk plan för framtida kultursatsningar som kommer att få stor betydelse för kommuninvånarna, säger Ove Jansson, förste vice förbundsordförande i Vision och juryns ordförande.

Det är 27:e året i rad som Vision utser Årets Kulturkommun. Juryn motiverar valet av Tjörn så här:

”En medveten samhällsplanering med tydliga kulturella förtecken och ett nära samarbete mellan olika förvaltningar och institutioner har lett till ökad livskvalité och bättre hälsa hos medborgarna i Tjörns kommun. Med kultur som styrmedel har rätten att få ta del av professionell kultur och möjligheter att få skapa, utöva och möta konst blivit verklighet för alla åldrar i kommunen året om. Ett lovvärt initiativ är satsningen på att höja kulturkompetensen hos anställda som arbetar med barn och unga. Nordiska akvarellmuseet, en väl fungerande biblioteksverksamhet, kommunens stöd till konstnärliga yrkesutövare och aktivt föreningsliv är ett resultat av ett tydligt medborgarperspektiv. På Tjörn får kulturen ta plats och fackförbundet Vision vill uppmuntra den lilla kommunen som bedriver en målmedveten och hållbar utveckling av kultur för alla på ”möjligheternas ö” och utser Tjörn till Årets Kulturkommun 2016.”

Prisutdelningen ägde rum i Stadsbiblioteket i Falun, Årets Kulturkommun 2015, på tisdagseftermiddagen. Där deltog kultur- och fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (lib) från Tjörn, kultur- fritid- och turistchef Evike Sandor, Ewa-Lena Svensson från Vision Tjörn med flera.

Juryns ordförande Ove Jansson, förste vice ordförande i Vision, delade ut konstverket ”Hus med bod” av konstnären Kaj Bernstone och kultur- och fritidschefen Pelle Ahnlund från Falun lämnade över vandringspriset, ett glasäpple av Rune Strand, som Tjörn får behålla under det kommande året.