Vem bevakar samtidskonsten?

I årets tredje nummerriktar KONSTNÄREN uppmärksamheten mot mediernas bevakning av samtidskonst. Vipratar med några av de få konstnärer som syns i medierna, med kulturredaktioneroch frilanskritiker.I årets tredje nummerriktar KONSTNÄREN uppmärksamheten mot mediernas bevakning av samtidskonst. Vipratar med några av de få konstnärer som syns i medierna, med kulturredaktioneroch frilanskritiker om vad det är som gör att bild- och formkonsten får mindrespalt- och tablåutrymme än andra konstformer. För så ser det ut – KONSTNÄRENräknade artiklar och inslag under en vecka i september. 

KONSTNÄREN nr 3 kommer ut isamband med Bokmässan i Göteborg 22-25 september. Tidningen finns iKulturtidskriftsmontern (plats B02:41) och chefredaktör Sofia Curman är påplats. 

Ur KONSTNÄREN nr 32016: 

Konstnären i medierna. Kändiskonstnären, skandalkonstnären,debattören, doldisen och konstnären som hamnade i en lokal mediestorm. IdaTherén har pratat med fem konstnärer om hur det är att hamna i mediernasblickfång. Med KakanHermansson, NUG, Erik Krikortz, Nina Bondeson, Makode Linde. 

Makt: Eva Beckman. SVT:s kulturchef medger att hon har ettspänt förhållande till samtidskonsten och berättar varför hon inte tycker attkonstnärer skulle göra sig bra i Babel-formatet.  

Reportage:Konstbevakarna. Tidningarnaspressade ekonomiska situation, krympande skribentarvoden och en nyhetsjagandegeneration kulturjournalister utan gemensam kunskapskärna. Olle Niklasson harfrågat kulturchefer, konstredaktörer och frilansskribenter varförsamtidskonsten har hamnat på efterkälken i medierna. 

Kritikens nya rum. I tidningskrisens spår måste fler taansvar för konstkritikens överlevnad. Kritikerlabbet är ett initiativfinansierat av Bonniers. 

konst konstnär pressmeddelande